Over ons

Pinkstival is een jaarlijks wijkfestival in Camminghaburen om de ontmoeting van wijkbewoners te stimuleren en elkaar te inspireren met activiteiten op het gebied van sport, spel, kunst & cultuur, eten en geloven.


Pinkstival wordt georganiseerd door wijkbewoners voor wijkbewoners, daarbij ondersteund door het Sociaal Wijkteam Noordoost, Jongerenwerk Amaryllis, Protestantse Kerk (de Schakel) en financieel mede mogelijk gemaakt door o.a. Stichting Oud Papier Actie Camminghaburen & Mienskipsfonds Leeuwarden.